Свързана структура на списъка с данни в C ++ с илюстрация

^