Структура на данните от списъка с двойно свързване в C ++ с илюстрация

^