Състезание: Спечелете комплект Dying Light 2 „Scents of the City“.

^