Структура на данните от циркулярно свързан списък в C ++ с илюстрация

^