Структура на данните за опашката в C ++ с илюстрация

^