Структура на данните за стека в C ++ с илюстрация

^