Структура на данните за приоритетна опашка в C ++ с илюстрация

^