Функционално тестване срещу тестване на производителността: Трябва ли да се прави едновременно?

^