Точна разлика между проверката и проверката с примери

^