Масив от обекти в Java: Как да създадете, инициализирате и използвате

^