Разлика между десктоп, тестване на клиентски сървър и уеб тестване

^