Параметризиране на данни на JMeter, използвайки дефинирани от потребителя променливи

^