Урок за Jest - Тестване на модули на JavaScript с помощта на Jest Framework

^