Конфигуриране и отстраняване на грешки на Jest базирани тестове

^