Извличане на данни: процес, техники и основни проблеми при анализа на данни

^