Премахване / изтриване на елемент от масив в Java

^