HAHAHA, Успех за получаването на платинен трофей на Devil May Cry 5

^