Какво е регресионно тестване? Определение, инструменти, метод и пример

^