Apriori алгоритъм в извличането на данни: внедряване с примери

^