Какво са тестовите данни? Изпробвайте техниките за подготовка на данните с пример

^