Графика за причините и последиците - Техника за писане на динамични тестове за максимално покритие с по-малко тестови случаи

^