Какво представлява техниката за тестване на ортогонални масиви (OATS)?

^