Какво представлява техниката за изпитване на базата на дефекти?

^