Функции за преобразуване на символи C ++: char в int, char в низ

^