Как да напиша сложни тестове за бизнес логика, използвайки техниката на таблицата за вземане на решения

^