Какво е анализ на граничната стойност и разделяне на еквивалентността?

^