Грешки в C ++: Неопределена справка, неразрешен външен символ и др.

^