Капачка за разделителна способност на Metal Gear Revengeance се заобикаля

^