Skater XL, който в момента е в (много, много) ранен достъп, има обещания

^