Работниците по качеството на Dragon Age кандидатстват за синдикализиране

^