Борбата на Симпсън дори не си заслужава препратка към Симпсън

^