JUnit тестове: Как да напиша JUnit тестови случаи с примери

^