Урок за API за почивка: REST API архитектура и ограничения

^