Pokemon Go сега позволява на някои Pokemon да се развиват чрез търговия

^