Как да автоматизирам заявките за API с помощта на Rest Assured и Jenkins

^