Ranorex Test Suite, Създаване на тестов модул, UserCode File, Xpath и Data Binding

^