Патчът 1.11 на Soulcalibur VI е определен за януари, фокусира се върху нерви и проблеми в мрежата

^