Специални символи или метасимволи на Unix за манипулиране с файлове

^