Новите функции на Pokemon Scarlet и Violet включват легендарни като „партньори“ и наземни, морски и въздушни монтирания

^