Какво е тестване на интеграция (урок с пример за тестване на интеграция)

^