Аргументи на командния ред в скрипта на Unix Shell с пример

^