Функции на скрипта на Unix Shell с параметри и връщане

^