A Hat in Time все още получава ново DLC, а Vanessa’s Curse е следващата на 27 ноември

^