Команда за сортиране на Unix със синтаксис, опции и примери

^