Синтаксис на командата Unix Cat, Опции с примери

^