Структура на данните за дърво и купчина AVL в C ++

^