WWE 2K18 представя най-новия DLC пакет „Устойчиви икони“

^