Webcomic Megatokyo все още съществува, ще получи визуален роман

^