Вече мина почти седмица и никой не е изчистил новия рейд ниво на Final Fantasy XIV

^