Какво представляват тестовите резултати при тестване на софтуер?

^